Woman using string as level in wall construction.

Работа строителем в Германии фото